งานติดตั้งปั๊มลมสกรู Olymtech 15แรงม้า

          งานติดตั้งปั๊มลมสกรู อินเวอร์เตอร์ Olymtech 15 แรงม้า มอเตอร์เป็นแบบ permanet motor   IP65  สามารถช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 35 – 40 %

ปั๊มลมสกรู Olymtech
ปั๊มลมสกรู อินเวอร์เตอร์ Olymtech

บทความที่เกี่ยวข้อง