งานติดตั้งปั๊มลม สกรูฟูเช็ง 30 แรงม้า

งานติดตั้งชุดปั๊มลม สกรู 30 แรงม้า ประกอบไปด้วย

1.ปั๊มลมสกรูฟูเช็งขนาด 30 แรงม้า รุ่น SA-22A

  • สามารถผลิตลมได้ 3.7 M3/min ที่ แรงดันลม 8 บาร์
  • ระบายความร้อนด้วยอากาศ
  • ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE3
  • ได้เครื่องหมาย eCOOL

2.เครื่องทำลมแห้งฟูเช็ง รุ่น FR-30AP

  • สามารถรองรับอัตราการไหลที่ 3.7 M3/min ที่ แรงดันลม 8 บาร์
  • อุณหภูมิลมทางเข้า 50 C
  • ใช้น้ำยา R22
  • ระบายความร้อนด้วยอากาศ

3.ถังเก็บลมขนาด 1500 ลิตร

ได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมผ่านการทดสอบตามหลักเครื่องกล มีใบรับรองจากสถานที่ผลิตถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

4.เมนไลท์ฟิวเตอร์ T-40 UU และ T-40HH

ฟิวเตอร์มีความละเอียด ที่ ิ1 ไมครอน และ 0.01 ไมครอน รองรับอัตราการไหลที่ 5.40 M3/min ขนาดเกลียว 1 1/2 นิ้ว

สนใจปั๊มลมสกรู  เครื่องทำลมแห้ง หรือ ถังเก็บลม สามารถเข้าไปลิงค์ ( คลิก )

ปั๊มลมสกรู