ถังแรงดันน้ำ ทำหน้าที่อะไร ? และ วิธีการตรวจเช็คถังแรงดันน้ำต้องทำอย่างไร

         ถังแรงดันทำหน้าที่ หน่วงเวลาในการทำงานของปั้มสูบน้ำในการทำงานของปั้มน้ำและหยุดการทำงานของปั้มน้ำ (Start-Stop) ให้มีช่วงเวลานานมากขึ้น เพื่อช่วยให้ปั้มน้ำมีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น

วิธีการติดตั้งถังแรงดันน้ำ

1. ตำแหน่งวางถังแรงดันส่วนใหญ่นิยมติดตั้งใกล้ปั้มน้ำ

2. ข้างใต้ถังแรงดัน ทางเข้าควรต่อเข้ากับข้อต่อสามทางโดยทางเข้าอีกด้านติดตั้งประตูน้ำเอาไว้ เพื่อปล่อยน้ำออกจากถุงไดอะแฟรม ส่วนอีกด้านรอน้ำเข้าจากปั้มน้ำ

3. ด้านท่อทางเข้าของหัวแรงดันควรติดตั้งสวิงเช็ควาล์วและประตูน้ำ โดยที่สวิงเช็ควาล์วนั้นจะทำการเจาะรูตรงแผ่นลิ้นเช็ควาล์วขนาด 5-10 มม. ติดตั้งโดยใช้ด้านลูกศรของสวิงเช็ควาล์วสวนทางกับทางเดินของน้ำเข้า สวิงเช็ควาล์ลเจาะรู จะจ่ายลดแรงกระแทกของน้ำที่เข้าไปในถุงไดอะแฟรม

4. ติดตั้งเพรสเชอร์สวิทซ์ และเพรสเชอร์เกจ โดยที่การตั้งค่าของเพรสเชอร์สวิทซ์ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

5. ตั้งค่าแรงดันลมในถังแรงดันให้เท่ากับการสตาร์ทของปั้มน้ำ หรือน้อยกว่าการสตาร์ทของปั้มน้ำ 0.1 บาร์ เช่น ปั้มน้ำเริ่มทำงานที่ 3 บาร์ หรือ 2.9 บาร์

วิธีการตรวจเช็คถังแรงดันน้ำ

    การตรวจเช็คลมในถังแรงดันน้ำเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหมายถึงอายุการใช้งานของถังแรงดันน้ำ ดังนั้นควรตรวจเช็คลมในถังแรงดันทุก 3 เดือน ดังนี้

1. ตรวจเช็คว่าปั้มน้ำเริ่มทำงานที่กี่บาร์ และหยุดทำงานที่กี่บาร์ เช่น ปั้มน้ำเริ่มทำงานที่ 3 บาร์ หยุดทำงานที่ 4 บาร์

2. ปิดระบบไฟฟ้า

3. ปิดประตูน้ำ (หมายเลข 1) ด้านทางเข้า และเปิดประตูน้ำ (หมายเลข 2) ด้านใต้ถังแรงดัน เพื่อระบายน้ำในถุงไดอะแฟรม

4. ตรวจเช็คแรงดันลมในถังแรงดันว่าปกติหรือไม่ กรณีที่ถังแรงดันลงต่ำกว่าเกณฑ์ ให้เติมเพิ่มจนถึงเกณฑ์ที่กำหนด

5. ปิดประตูน้ำ (หมายเลข 2)  เปิดประตูน้ำ (หมายเลข 1) เปิดระบบไฟฟ้าเพื่อใช้งานตามปกติ

ต่ำแหน่งวาล์วที่ติดตั้งกับถังแรงดันนำ้

หมายเหตุ ในการตรวจเช็คถังแรงดันน้ำ

      ถังแรงดันน้ำบางยี่ห้ออาจจะไม่มีเพรสเชอร์ติดมาพร้อมถัง ดังนั้น ควรมีเพรสเชอร์เกจ ตามรูปในการวัดแรงดันลมภายในถัง
 

สนใจ พร้อมให้คำปรึกษา การใช้ถังแรงดันน้ำ

โทร 02-987-3505, 089-719-8758  www.srwinner.co.th

QRcode_Lee

บทความที่เกี่ยวข้อง