ทำไมถึงต้องเลือก ปั้มลมสกรู แบบ Permanent Magnet Compressor

ปั๊มลมสกรูประหยัดพลังงาน

       พื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือสนามแม่เหล็กที่ได้จากไฟฟ้ามาเป็นพลังงาน การสร้างสนามแม่เหล็กสามารถแบ่งออกได้เป็น สนามแม่เหล็กที่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นตัวสร้าง และสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวร

       มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้ คือ มอเตอร์เหนี่ยวนำและมอเตอร์แม่เหล็กถาวร ซึ่งปั้มลมสกรู Olymtech นำมอเตอร์แม่เหล็กถาวรมาใช้

ข้อได้เปรียบของมอเตอร์แม่เหล็กถาวรที่นำมาใช้กับปั้มลมสกรู Olymtech ทำให้มีประสิทธิภาพสูง

  • มอเตอร์แม่เหล็กถาวรจะไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์
  • มอเตอร์ขับตรงไม่มีกำลังสูญเสีย เพราะไม่มีแบริ่งและตัวยอย
  • ความดังของเสียงน้อย เกิดจากการออกแบบขแงสนามแม่เหล็ก การกระจายความเข้มของสนามแม่เหล็ก การทำงานได้หลากหลายย่านความถี่ จึงทำให้ความดังของเสียงลดน้อยลง
  • มอเตอร์มีขนาดเล็ก เพราะไม่มีขดลอดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์
  • มีความเที่ยงตรงสูง
  • มีแรงบิดสูงมาก

ลักษณะของมอเตอร์สนามแม่เหล็กกับมอเตอร์แม่เหล็กถาวร

แม่เหล็กที่มีประสิทธิภาพสูง จะมีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี

ลดแรงดันส่วนเกินของระบบ แรงดันไฟฟ้าคงที่ เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่ปั้มลมก็สามารถทำงานได้ปกติ โดยไม่เกิดปัญหาทำให้หยุดการทำงาน

ชุดสเตเตอร์คอยล์ ใช้ขดลวดทองแดงและฉนวนอย่างดี อายุการใช้งานยาวนาน

ไม่สิ้นเปลืองพลังงานขณะปั้มลม Unload

ไม่สิ้นเปลืองพลังงานขณะปั้มลม Unload

เมื่อใช้ปริมาณลมที่ไม่คงที่สามารถเฉลี่ยพลังงาน ประหยัดพลังงานได้ 35-50%

เป็นมอเตอร์แม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูง

ชุดควบคุมเป็นแบบทัชสกรีน ใช้งานง่าย