ปั๊มลม อุปกรณ์ลม กับ งานคาร์แคร์

ปั๊มลม อุปกรณ์ลม กับ งานคาร์แคร์

        ในสังคมปัจจุบันนั้นนิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากเพราะมีความสะดวกสะบายในการเดินทาง ต้องการเดินทางเวลาไหนก็ได้ตามตวามต้องการ บางครั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกกว่าใช้รถสาธารณะด้วย
รถยนต์ส่วนบุคคลเมื่อใช้งานย่อมต้องการ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และ ความสะอาดภายในและภายนอก
การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น เช่น การถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรค เป็นต้น
การทำความสะอาดรถยนต์ภายในและภายนอก ในปัจจุบันมีความสะดวกสะบายมาก เพราะมีธุรกิจคาร์แคร์เข้ามาตอบสนองต่อคนใช้รถยนต์ ดังนั้นธุรกิจคาร์แคร์จึงมีทุกที่ ทุกซอก ทุกซอย เปิดเพื่อรองรับคนใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แต่ไม่มีความสะดวกในการทำความสะอาด ดูแลรถยนต์ ดังนั้นร้านคาร์แคร์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
ในร้านคาร์แคร์นั้นภายในร้านจะมีใช้อุปกรณ์หลายอย่าง ในที่นี้จะขอกล่าวถึงอุปกรณ์ลมเท่านั้น

ปั๊มลมแบบลูกสูบ

          ปั๊มลมแบบลูกสูบที่เหมาะสมกับร้านคาร์แคร์นั้นจะเป็นปั๊มลมลูกสูบขนาด 3 แรงม้า และปั๊มลมลูกสูบขนาด 5 แรงม้า เมื่อเทียบกับปั๊มลมลูกสูบด้วยกันแล้ว ปั๊มลมลูกสูบขนาด 3 แรงม้า และ ขนาด 5 แรงม้านั้น จะเป็นปั๊มลมขนาดกลาง กรณีเลือกปั๊มลมที่มีขนาดเล็กกว่า 3 แรงม้านั้น บางครั้งอาจจะเกิดความไม่ต่ อเนื่องในการใช้งาน เพราะในความเป็นจริงจะมีจุดใช้งานมากกว่า 1 จุด พร้อมกันอาจทำให้ การทำงานเกิดความล่าช้าก็อาจเป็นไปได้ ดังนั้นจึงขอแนะนำปั๊มลมขนาด 3 แรงม้า และ ปั๊มลมขนาด 5 แรงม้า เหมาะสำหรับธุรกิจคาร์แคร์

ปั๊มลมฟูเช็ง

ปั๊มลมรุ่นนี้จะมี 2 สูบ ผลิตลมได้ 360 ลิตร/นาที แรงดันลม 6-8 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ขนาดถังเก็บลม 155 ลิตร มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 380 โวล์ท ใช้สวิทซ์แรงดันในการควบคุม

ปั๊มลมฟูเช็ง

ปั๊มลมรุ่นนี้จะมี 2 สูบ ผลิตลมได้ 360 ลิตร/นาที แรงดันลม 6-8 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ขนาดถังเก็บลม 245 ลิตร มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 380 โวล์ท ใช้สวิทซ์แรงดันในการควบคุม

ปั๊มลมฟูเช็บ Fusheng 10 แรงม้า TA-100 (500

ปั๊มลมรุ่นนี้จะมี 3 สูบ ผลิตลมได้ 530 ลิตร/นาที แรงดันลม 6-8 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ขนาดถังเก็บลม 245 ลิตร มอเตอร์ขนาด 5 แรงม้า 380 โวล์ท ใช้สวิทซ์แรงดันในการควบคุม

ปั๊มลมฟูเช็บ Fusheng 10 แรงม้า TA-100 (500

ปั๊มลมรุ่นนี้จะมี 3 สูบ ผลิตลมได้ 530 ลิตร/นาที แรงดันลม 6-8 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ขนาดถังเก็บลม 304 ลิตร มอเตอร์ขนาด 5 แรงม้า 380 โวล์ท ใช้สวิทซ์แรงดันในการควบคุม

ชุดกรองดักน้ำ ( Mainline Fillter )

ชุดกรองลมแบบนี้จะติดตั้งที่ท่อลมออกจากปั๊มลม ชุดกรองแบบนี้ไส้กรองจะมีความละเอียดสูง เอาไว้ดักน้ำ และไอน้ำมัน ที่ออกมากับลม มีหลากหลายขนาดส่วนใหญ่จะเลือกจาก อัตราลมไหลผ่าน หรือ ขนาดของท่อลม

ชุดกรองลม หรือ Service Unit

ชุดกรองลมนั้นจะทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพลมอัดให้ดียิ่งขึ้น และให้เหมาะสมกับการใช้งาน ดังนั้นก่อนที่จะใช้ลมอัดนั้น จะต้องมาผ่านชุดกรองลมก่อนใช้งาน

ชุดกรองลมในส่วนของคาร์แคร์นั้นจะมีอยู่ 2 แบบหลักๆ

1. ชุดกรองลมแบบ 1 ตอน

ชุดกรองลมแบบนี้จะประกอบด้วย ชุดฟิวเตอร์ 5 ไมครอน และ ชุดปรับแรงดันลม มีขนาดเกลียว 1/4″,3/8″,1/2″,3/4″,1″

2. ชุดกรองลมดักน้ำ

ชุดกรองลมดักน้ำจะประกอบด้วย ชุดฟิวเตอร์ 5 ไมครอนอย่างเดียว จะไม่สามารถปรับแรงดันลมได้ มีขนาดเกลียว 1/4″,3/8″,1/2″,3/4″,1″

ข้อต่อสวมเร็ว ( Quick Coupler )

ข้อต่อสวมเร็ว เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ลมเข้าด้วยกัน ข้อต่อสวมเร็วนั้นมีหลากหลายแบบดังนี้

1.ข้อต่อสวมเร็วตัวเมียแบบ SM ( Socket )

ข้อต่อสวมเร็วตัวเมียแบบ SM จะมีด้านที่เป็นเกลียวนอก 1 ด้าน ส่วนอีกด้านจะเอาไว้เสียบข้อต่อแบบ Plug ขนาดเกลียวที่มีคือ 1/4″,3/8″,1/2″

 

2.ข้อต่อสวมเร็วตัวเมียแบบ SH ( Socket )

ข้อต่อสวมเร็วตัวเมียแบบ SH จะมีด้านที่เป็นหางปลาไหล หรือ นางหนู ข้อต่อชนิดนี้เหมาะสำหรับสายลมยางดำ สายลม PVC โดยพิจารณาเลือกรูในให้ตรงกับขนาดของหางเสียบ ส่วนอีกด้านจะเอาไว้เสียบข้อต่อแบบ Plug ขนาดของหางไหลจะมีขนาด 1/4″,5/16″,3/8″,1/2″

3.ข้อต่อสวมเร็วตัวเมียแบบ SF ( Socket )

ข้อต่อสวมเร็วตัวเมียแบบ SF จะมีด้านที่เป็นเกลียวใน 1 ด้าน ส่วนอีกด้านจะเอาไว้เสียบข้อต่อแบบ Plug ขนาดเกลียวที่มีคือ 1/4″,3/8″,1/2″

4.ข้อต่อสวมเร็วตัวเมียแบบ SP ( Socket )

ข้อต่อสวมเร็วตัวเมียแบบ SP จะมีด้านที่เอาไว้ต่อกับสายลม PU โดยจะต้องเลือกขนาดของสายให้เหมาะสมกับขนาดของข้อต่อ ส่วนใหญ่จะมีขนาด 1/4″ , 5X8 , 6.5X10 , 8X12 ส่วนอีกด้านเอาไว้เสียบข้อต่อแบบPlug

5.ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้แบบ PH ( Plug )

ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้แบบ PH จะมีด้านที่เป็นหางปลาไหล หรือ นางหนู ข้อต่อชนิดนี้เหมาะสำหรับสายลมยางดำ สายลม PVC โดยพิจารณาเลือกรูในให้ตรงกับขนาดของหางเสียบ ส่วนอีกด้านจะเอาไว้เสียบข้อต่อแบบ Socketขนาดของหางไหลจะมีขนาด 1/4″,5/16″,3/8″,1/2

6.ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้แบบ PM ( Plug )

ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้แบบ PM จะมีด้านที่มีเกลียวนอก ขนาด 1/4″,3/8″,1/2″ ส่วนอีกด้านจะเอาไว้เสียบข้อต่อแบบ Socket

7.ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้แบบ PF ( Plug )

ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้แบบ PF จะมีด้านที่มีเกลียวใน ขนาด 1/4″,3/8″,1/2″ ส่วนอีกด้านจะเอาไว้เสียบข้อต่อแบบ Socket

8.ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้แบบ PP ( plug )

ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้แบบPP จะมีด้านที่เอาไว้ต่อกับสายลม PU โดยจะต้องเลือกขนาดของสายให้เหมาะสมกับขนาดของข้อต่อ ส่วนใหญ่จะมีขนาด 1/4″ , 5X8 , 6.5X10 , 8X12 ส่วนอีกด้านเอาไว้เสียบข้อต่อแบบSocket

สายลม ( Air Hose )

สายลมในงานคาร์แคร์ส่วนใหญ่่อยู่ 3 แบบ

1.สายลมพียู

สายลมพียูเป็นสายลมที่มีน้ำหนักเบา ราคาถูก มีหลากสีสัน แต่อายุการใช้งานค่อนข้างสั้น ตากแดดนานจะแตกหักง่าย มีแบเป็นเส้นตรง และ แบบขดสปริง จะมีขนาด 5X8 , 6.5X10 , 8X12

สายลมยาง

2.สายลมยางดำ

สายลมยางดำ จะเป็นสายลมที่มีน้ำหนักมาก โดยรอบจะมีเส้นด้ายถักล้อมรอบ จะทนทานทุกสภาพ สิ่งของที่มีน้ำหนักมากกดทับสายลมยาง จะไม่เกิดความเสียหาย สายลมยางจะมีขนาด 1/4″, 5/16″,3/8″,1/2″

โตโยแบ๊ค

3.สายลม พีวีซี

สายลมพีวีซี จะเป็นสายลมแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบา โดยรอบจะมีเส้นด้ายถักล้อมรอบ จะมีราคาค่อนข้างสูง แตกยาก จะมีขนาด 1/4″,5/16″,3/8″,1/2″

บทความที่เกี่ยวข้อง