5 มาตราฐานสินค้าอุตสากรรม คืออะไร

5 มาตราฐานสินค้าอุตสากรรม คืออะไร

         ผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตออกมานั้นมีหลากหลายจากแหล่งที่มา หลากหลายจากโรงงานอุตสาหกรรม หลากหลายประเทศ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันดังนั้น ในแต่ละประเทศจึงจัดตั้งองค์กร หรือ สำนักงานขึ้น เพื่อกำหนดมาตราฐานสินค้าชนิดต่างๆ และเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการผลิตสินค้าชนิดต่างๆ ในได้มาตราฐานอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (TISI หรือ สมอ)

สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยจัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

สถาบันมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS)

สถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นเป็นองค์กรมาตรฐานและเป็นองค์กรสมาชิกองค์การมาตรฐานสากลสำหรับประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการ Electrotechnical นานาชาติด้วย เป็นหน่วยงานที่กำหนดในการใช้มาตราฐานสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI)

สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม, องค์กรพัฒนามาตรฐาน, สมาคมการค้า, ผู้เชี่ยวชาญ, สมาคมด้านเทคนิค , รัฐบาล, แรงงาน และกลุ่มผู้บริโภค ANSI ได้ก่อตั้งขึ้นมาในชื่อ คณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมอเมริกัน หรือ American Engineering Standards Committee เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 1918

ภารกิจของ ANSI คือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดโลกของธุรกิจอเมริกา และคุณภาพชีวิตของอเมริกา โดยการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานและระบบที่ประเมินร่วมกัน

สถาบันมาตรฐานแห่งประเทศเยอรมัน (DIN)

เป็นองค์กรระดับประเทศด้านมาตรฐานแห่งชาติเยอรมันและเป็นองค์กรสมาชิก ISO ของเยอรมัน DIN เป็นสมาคมผู้ลงทะเบียนของเยอรมนีที่มีสำนักงานใหญ่ในเบอร์ลิน ขณะนี้มีมาตรฐาน DIN สามหมื่นที่ครอบคลุมเกือบทุกด้านของเทคโนโลยี

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI)

เป็นหน่วยมาตรฐานแห่งชาติของสหราชอาณาจักร BSI ผลิตมาตรฐานด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายและยังให้บริการด้านการรับรองและบริการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแก่ธุรกิจ สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ช่วยให้องค์กรทั่วโลก มีความเป็นเลิศในการสร้างธุรกิจ เป็นเวลากว่าศตวรรษที่เราได้รับความท้าทายและความพึงพอใจที่จะช่วยให้ความเป็นเลิศทั้งวิธีการทำงานของคนและผลิตภัณฑ์ นั่นหมายถึงการแสดงธุรกิจวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ลดความเสี่ยง และบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะที่เป็นผู้นำระดับโลกในการช่วยให้องค์กรปรับปรุง ลูกค้าของเรามีตั้งแต่องค์ขนาดใหญ่ไปถึงองค์กรขนาดเล็กและบริษัทท้องถิ่นใน 150 ประเทศทั่วโลก