งานเปลี่ยนลูกปืน หัวปั๊มลมสกรู Fusheng

                        งานเปลี่ยนลูกปืน หัวปั๊มลมสกรู Fusheng

ปั๊มลมสกรูนั้นเมื่อใช้งานมาเป็นระยะเวลานานนั้น ส่วนที่ทำงานมาอย่างหนักนั้นก็คือลูกปืน ส่วนใหญ่แล้วอายุการใช้งานนั้นจะคิดที่ 30,000 ชั่วโมง และ ความดังของเสียงในการทำงานของปั๊มลมสกรู

เปลี่ยนลูกปืนหัวปั๊มลมสกรู

ซ่อมหัวปั๊มลมสกรู
ติดตั้งหัวปั๊มลมสกรู

บทความที่เกี่ยวข้อง