9 ข้อวิธีการแก้ไขปั๊มลมลูกสูบเบื้องต้น

จุดตรวจเช็คปั๊มลม

มอเตอร์ ABB

วิธีแก้ไขปั๊มลม

 • ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าว่าผิดปกติหรือไม่
 • แจ้งการไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • เบรคเกอร์ตัดต่ออาจจะมีปัญหา
 • ตรวจเช็คมอเตอร์ว่าเสียหรือไหม้ หรือไม่
 • กรณีเสียก็เปลี่ยนใหม่
 • เช็ควงจรไฟฟ้าว่ามีจุดต่อสายหลุดหรือไม่
 • พบสายไฟฟ้าหลุดก็ทำการแก้ไข
 • โอเวอร์โหลด trip หรือไม่
 • ทำงาน Reset

 แมกเนติคคอนเทคเตอร์ควบคุมมอเตอร์เสีย

 • คอยล์ขาด
 • คอนเทคภายในละลาย
 • เปลี่ยนแมกเนติคคอนเทคเตอร์

2. มอเตอร์ปั๊มลมหมุนแต่ออกตัวยาก

2. มอเตอร์ปั๊มลมหมุนแต่ออกตัวยาก

จุดตรวจเช็คปั๊มลม
– ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าว่าผิดปกติหรือไม่
– เช็คสายพานว่ามีอะไรติดขัดหรือไม่
– เช็ควาล์วลงถังมีลมรั่วย้อนกลับหรือไม่

วิธีแก้ไขปั๊มลม
– แจ้งการไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– พบสิ่งของติดขัดให้นำออกไป
– ถ้าพบมีอาการรั่วให้แก้ไข หรือ เปลี่ยนใหม่

SWAN-SWP-310

3. ปั๊มลมทำลมขึ้นช้ากว่าปกติ

จุดตรวจเช็คปั๊มลม
– ตรวจเช็ครอยรั่วต่างๆของปั๊มลม
– ตรวจเช็คชุดวาล์วไอดี-ไอเสีย แต่ละชุดลูกสูบว่าทำงานหรือไม่ ( โดยใช้มืออุดช่องทางลมดูดว่าดูดหรือไม่)
– ตรวจเช็คเพรสเชอร์เกจว่าเสียหรือไม่
– ตรวจเช็คว่ามีการใช้ลมมากกว่าเดิมหรือไม

วิธีแก้ไขปั๊มลม
– พบรอยรั่วทำการแก้ไข
– พบว่าชุดวาล์วเสีย ให้เปลี่ยนใหม่
– ถ้าพบว่าเสียให้เปลี่ยนใหม่
– เพิ่มปั๊มลมใหม่

BANDO

4. สายพานมีเสียงดัง

จุดตรวจเช็คปั๊มลม
– ตรวจสอบความย่อนความตึง ของสายพาน
– ตรวจหารอยแตกของสายพาน
– ตรวจเช็คแรงดันลมว่าสูงเกินไปหรือไม่

วิธีแก้ไขปั๊มลม
– ปรับตั้งสายพานให้เหมาะสม
– ถ้าพบรอยแตกให้เปลี่ยนใหม่
– ถ้าแรงดันลมสูงเกิน ให้ลดแรงดันลมลง

5. ปั๊มลมมีอาการสั่นสะเทือน

จุดตรวจเช็คปั๊มลม
– ตรวจสอบความย่อน ของสายพาน
– ตรวจดูอไลน์เม้นของสายพาน
– ตรวจดูลูกปืนของมอเตอร์และหัวปั๊มลมว่ามีอาการหลวมหรือไม่

วิธีแก้ไขปั๊มลม
– ปรับตั้งสายพานให้เหมาะสม
– ปรับตั้งอไลน์เม้นสายพานใหม่
– พบว่าลูกปืนแตกให้เปลี่ยนใหม่

ปั๊มลมฟูเช็บ Fusheng 10 แรงม้า TA-100 (500

6. ปั๊มลมมีอาการร้อนกว่าปกติ

จุดตรวจเช็คปั๊มลม
– ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องขาดหรือไม่
– ตรวจเช็คเบอร์ของน้ำมันเครื่องปั๊มลมถูกหรือไม่
– ตรวจเช็คทิศทางการหมุนของพัดลมระบายความร้อน

วิธีแก้ไขปั๊มลม
– ถ้าพบว่าน้ำมันเครื่องขาดให้เติมเพิ่มหรือเปลี่ยนใหม่
– เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องให้ถูกต้อง
– พบว่าหมุนผิดทางให้แก้ไข

จุดตรวจเช็คปั๊มลม
– เช็ควงจรไฟฟ้าว่ามีจุดต่อสายหลุดหรือไม่
– ตรวจเช็ดโอเวอร์โหลด และ การตั้งค่าการตัดที่เหมาะสมหรือไม่
– ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าว่าตกหรือไม่
– ตรวจเช็คแรงดันลมว่าสูงเกินไปหรือไม่

วิธีแก้ไขปั๊มลม
– แก้ไขจุดต่อสายไฟให้แน่นขึ้น
– ให้ตั้งค่าโอเวอร์โหลดให้สูงกว่าการกินกระแสไฟของเมอเตอร์
– แจ้งการไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ถ้าแรงดันลมสูงเกินไปให้ลดแรงดันลมลง

ซีลน้ำมัน VA-TA 80

8. น้ำมันเครื่องปั๊มลมเยิ้มมากกว่าปกติ

จุดตรวจเช็คปั๊มลม
– ตรวจสอบรอยแตกของประเก็นตามจุดต่างๆ
– ตรวจดูตัวหายใจว่ามีน้ำมันเเครื่องกระเด็นออกมาด้วยหรือไม่
– ตรวจดูออยซีลว่าเสียหายหรือไม่

จุดตรวจเช็คปั๊มลม
– ตรวจสอบรอยแตกของประเก็นตามจุดต่างๆ
– ตรวจดูตัวหายใจว่ามีน้ำมันเเครื่องกระเด็นออกมาด้วยหรือไม่
– ตรวจดูออยซีลว่าเสียหายหรือไม่

9. ห้องเครื่องปั๊มลมมีอาการเสียงดังมาก

   ส่วนใหญ่จะเกิดช่องว่างระหว่างข้อเหวี่ยง กับ ชาร์ป สาเหตุ อาจจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องสกปรกมาก

   อีกสาเหตุ อาจเกิดจากลูกปืนแตก หรือ หลวม

เรียกศูนย์บริการ หรือ ร้านรับซ่อมปั๊มลมลูกสูบ

รับบริการปรึกษา ปั๊มลมเสีย , อะไหล่ปั๊มลม   หรือ ต้องการหาปั๊มลมใช้งาน

สนใจติดต่อได้ที่

โทร. 089-719-8758, 02-987-3505,   www.srwinner.co.th

QRcode_Lee