งานเปลี่ยนถังไดอะแฟรม

ถังไดอะแฟรม
งานติดตั้งถังแรงดัน
งานทำขาติดตั้ง

      งานเปลี่ยนถังแรงดันในระบบน้ำ หรือ ถังไดอะแฟรม  เนื่องจากถังแรงดันของเดิมใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว จึงเกิดการพุพังตามการใช้งาน และ ถังแรงดันแบบเก่ายุ่งยากให้การใช้งานเพราะจะต้องต่อปั๊มขนาดเล็กไว้เพื่อสร้างแรงดันไว้ตลอดเวลา

     ถังแรงดันที่เปลี่ยนใหม่นั้น จะเป็นถังแรงดันชนิดที่มีถุงยางไว้ภายในถังเพื่อเก็บน้ำไว้ภายภายในถัง และปล่อยน้ำออกมาเพิ่อชดเชยแรงดันในระบบ เมื่อแรงดันน้ำลดลง โดยอาศัยแรงดันลมภายในถังที่เติมไว้ตอนติดตั้งถังไดอะแฟรม

   ดังนั้นถังไดแฟรมชนิดนี้ต้องตรวจสอบแรงดันลมภายในถังอย่างน้อย 2-3 เดือนต่อครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง