ชุดกรองลม ( Air Service Unite )

ชุดกรองลม [ Air Service Unite ]
ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด หรือ บางคนเรียก ชุดปรับแรงดันลม ชุดจ่ายน้ำมัน ชุดควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพลม คือ การทำให้ลมสะอาดป้องกันสิ่งเจือปน ที่มากับลมจนทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ชุดกรองลมมีหลายประเภท เช่น ชุดกรองลมแบบ 3 ตอน, ชุดกรองลมแบบ 2 ตอน, ชุดกรองลมแบบ 1 ตอน, ชุดปรับแรงดันคงที่, ชุดจ่ายน้ำมัน และชุดกรองลมดักน้ำ ชุดกรองลมนั้นแบบมีออโต้เดรน และ เมนนวลเดรนเป็นต้น
Filter เป็นตัวกรองสิ่งปนเปื้อนที่มากับลม (ฝุ่น, ผง, สนิม) ที่มีความละเอียด 40 ไมครอน, 5 ไมครอน, 3 ไมครอน และสลัดละอองน้ำที่มากับลม

Regulator เป็นตัวปรับแรงดันลมที่เครื่องจักรต้องการให้คงที่ เพราะแรงดันลมจากต้นทาง อาจสูงเกินและไม่สม่ำเสมอ

Lubricator เป็นตัวจ่ายน้ำมันอัตโนมัติซึ่งสามารถตั้งค่าการจ่ายน้ำมันได้ เครื่องจักรที่ต้องการ การหล่อลื่นจำเป็นต้องใช้เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักร

Showing 1–12 of 41 results