ชุดกรองลม ( Air Service Unite )

หมวดหมู่สินค้า

      ชุดกรองลม หรือชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด หรือ บางคนเรียก ชุดปรับแรงดันลม ชุดจ่ายน้ำมัน ชุดควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพลม คือ การทำให้ลมสะอาดป้องกันสิ่งเจือปน ที่มากับลมจนทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

     ชุดกรองลม มีหลายประเภท เช่น

       ชุดกรองลม แบบ 3 ตอน, ชุดกรองลม แบบ 2 ตอน, ชุดกรองลม แบบ 1 ตอน, ชุดกองลม ปรับแรงดันคงที่, ชุดจ่ายน้ำมัน และชุดกรองลมดักน้ำ ชุดกรองลม นั้นแบบมีออโต้เดรน และ เมนนวลเดรนเป็นต้น Filter เป็นตัวกรองสิ่งปนเปื้อนที่มากับลม (ฝุ่น, ผง, สนิม) ที่มีความละเอียด 40 ไมครอน, 5 ไมครอน, 3 ไมครอน และสลัดละอองน้ำที่มากับลม

      แล้วชุดกรอง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

        ชุดกรองลม ปรับแรงดันลม

ชุดกรองลม แบบนี้ จะสามารถกรองเศษสนิม ดักน้ำ และ ยังสามารถ ปรับแรงดันให้คงที่ ภายในชุดเดี่ยวกันได้อีกด้วย

        ชุดกรองลม

 ชุดกรองลม หรือ ฟิลเตอร์   จะสามารถกรองลม ดักน้ำ ได้อย่างเดี่ยว

        อุปกรณ์ปรับแรงดันลม

      Regulator เป็นตัวปรับแรงดันลมที่เครื่องจักรต้องการให้คงที่ เพราะแรงดันลมจากต้นทาง อาจสูงเกินและไม่สม่ำเสมอ

        อุปกรณ์จ่ายน้ำมันหล่อหลื่น

      Lubricator เป็นตัวจ่ายน้ำมันอัตโนมัติซึ่งสามารถตั้งค่าการจ่ายน้ำมันได้ เครื่องจักรที่ต้องการ การหล่อลื่นจำเป็นต้องใช้เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักร

        ระบบเดรนน้ำของ ชุดกรองลม  เป็นแบบไหนบ้าง

         แบบ แมนนวล คือ

เมื่อมีน้ำใน ชุดกรองลม แล้ว ต้องการที่จะปล่อยน้ำออก ก็จะต้องใช้มือกดปุ่ม หรือ ดึงวาล์ว เพื่อปล่อยน้ำออกเท่านั้น

          แบบ เซมิ ออโต้ คือ

เมื่อมีน้ำใน ชุดกรองลม แล้ว ต้องการที่จะปล่อยน้ำออก ก็จะต้องใช้มือกดปุ่ม หรือ ดึงวาล์ว เพื่อปล่อยน้ำออก  หรือ ในระบบท่อลม ไม่มีแรงดันลมอยู่ ตัววาล์วก็จะปล่อยน้ำออกมา

           แบบ ออโต้

เมื่อมีน้ำใน ชุดกรองลม แล้ว จะสะสมน้ำไปเรื่อยๆ จนถึงระดับ ระดับหนึ่ง  ตัววาล์วก็จะปล่อยน้ำออกมา