ปั๊มลมพูม่าแบบไม่ใช้น้ำมัน (PUMA)

หมวดหมู่สินค้า

ปั๊มลมพูม่าแบบไม่ใช้น้ำมัน
[ PUMA Oil Free Compressor ]
ปั๊มลมพูม่าแบบไม่ใช้น้ำมัน เป็นที่รู้จักและนิยมใช้ในเมืองไทย

มาเป็นเวลานาน และมีการพัฒนาสินค้า

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มที่ต้องการ

ใช้ปั๊มลมแบบที่ไม่ใช้น้ำมัน อาทิเช่น กลุ่มทันตกรรม,

กลุ่มอุตสาหกรรมยา, กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร,

กลุ่มอุตสาหกรรเครื่องดื่ม เป็นต้น