มอเตอร์ลม (Air Motor)

หมวดหมู่สินค้า

เป็นอุปกรณ์อีกชนิด ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี ที่มีสารเคมีเกิดการระเบิดได้ ซึ่งสามารถทำไปใช้แทนมอเตอร์ไฟฟ้าได้เลย รอบ และ แรงบิด ขึ้นอยู่กับลมอัดว่ามีปริมาณเท่าไร และ แรงอัดเท่าไร