อะไหล่ปั๊มลมShangair

หมวดหมู่สินค้า

อะไหล่ปั๊มลมShangair

ปั๊มลมShangair เป็นปั๊มลมสัญชาติจีน ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับเครื่องจักรเป่าขวด เพราะส่วนใหญ่จะเป็นปั๊มลมที่ผลิตแรงดันลมสูงกว่าปั๊มลมทั่วไป ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ Shangair นั้นจะเป็นปั๊มลมแบบลูกสูบที่มีแรงดันสูง
ดังนั้นอะไหล่ของปั๊มลมนั้นค่อนข้างหายาก ทางเราจึงจัดหาอะไหล่ปั๊มลม Shangair มาบริการให้กับกลุ่มงานที่ใช้ปั๊มลมแรงดันสูง