มอเตอร์กันระเบิดเอบีบี [ABB Explosion Proof Motor]

หมวดหมู่สินค้า


มอเตอร์กันระเบิดเอบีบี [ABB Explosion Proof Motor]

มอเตอร์กันระเบิดเอบีบี ABB explosion proof motorมอเตอร์กันระเบิดเอบีบี ABB Explosion Proof Motor  ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่ผลิตมาจากประเทศ Italy ภายใต้มาตราฐานยุโรป ATEX 94/9/CE มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อน ปั๊มน้ำ ปั๊มลม พัดลม เครื่องผสมสารเคมี และระบบสายพาน เป็นต้น ดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบการผลิตที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟได้ ง่าย เช่น  โรงงานเคมี  โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตเอทานอล มอเตอร์กันระเบิดก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างที่สำคัญ