มอเตอร์ลม [Air Motor]

หมวดหมู่สินค้า


มอเตอร์ลม [Air Motor]

มอเตอร์ลม air motorมอเตอร์ลม Air Motor มอเตอร์ลมเป็นอุปกรณ์อีกชนิด ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี ที่มีสารเคมีเกิดการระเบิดได้ ซึ่งสามารถทำไปใช้แทนมอเตอร์ไฟฟ้าได้เลย รอบ และ แรงบิด ขึ้นอยู่กับลมอัดว่ามีปริมาณเท่าไร และ แรงอัดเท่าไร


วิดีโอแนะนำการใช้งานมอเตอร์ลม