ไส้กรองอากาศ/ไส้กรองน้ำมัน [ Air/Oil Filter ]

หมวดหมู่สินค้า

ไส้กรองอากาศ/ไส้กรองน้ำมัน [ Air/Oil Filter ]

ปั๊มลมอุตสาหกรรม อะไหล่ปั๊มลม industrial air pumpไส้กรองอากาศ/ไส้กรองน้ำมัน [ Air/Oil Filter ]  ทำหน้าที่ขจัด ของเหลว น้ำ ละอองน้ำ น้ำมัน ละอองน้ำมัน และละอองฝุ่นออกจากอากาศอัด โดยจะทำการกักสิ่งที่ปนเปื้อนมาไว้ในไส้กรองและช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนกลับเข้าไปในอากาศอัด