ถังเก็บลม [Air Receiver Tank]

หมวดหมู่สินค้า


ถังเก็บลม [ Air Receiver Tank ]

ถังเก็บลม [ Air Receiver Tank ] เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบลมอัดที่ขาดไม่ได้เลย ถังเก็บลมอัดนั้นจะช่วยทำหน้าที่หน่วงเวลาในการทำลมของปั๊มลม ถังเก็บลมเป็นอุปกรณ์อีกชนิดที่มีความสำคัญในระบบลมอัด เพื่อเป็นตัวเก็บกักลมอัดที่ส่งมาจากปั๊มลม  ทำให้สามารถจ่ายลมอัดได้คงที่ ลดการทำงานของปั๊มลม และยังช่วยลดอุณหภูมิของลมอัด และดักน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของลมอัดทำให้ลดภาระของเครื่องทำลมแห้ง 

ถังเก็บลมส่วนใหญ่ทำมาจากเหล็กและสแตนเลส ส่วนวัสดุที่เป็นสแตนเลสไม่ค่อยนิยม เพราะมีราคาสูง จะใช้เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่จะนิยมถังเก็บลมที่เป็นเหล็กเพรามีราคาถูกกว่า เหล็กที่นำมาทำถังเก็บลมจะเป็น SS400 ทำมาจากเหล็กแผ่นอย่างดี ภายในทาสีกันสนิมอย่างดี ผ่านการทดสอบและรับรองจากวิศวกร จึงสามารถใช้งานได้ยาวนานมาก