ชุดกรองลม [Air Service Unite]

หมวดหมู่สินค้า


ชุดกรองลม [ Air Service Unite ]

ชุดกรองลม Air Service Unite หรือ (F.R.L.Units) หรือ ที่เรียกว่าชุดควบคุมคุณภาพลมอัด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนิวแมติก ทำหน้าที่เตรียมลมเพื่อปรับปรุงคุณภาพลม ให้พร้อมใช้งานในระบบนิวแมติก ตั้งแต่การคุมคุณภาพความสะอาดของลม เพื่อป้องกันเศษฝุ่นและสิ่งเจือปนต่าง ๆ  ที่จะเข้าไปในระบบลมและอาจทำให้อุปกรณ์ เช่น วาล์วต่าง ๆ ชำรุดเสียหาย รวมไปถึงทำการควบคุมระดับของความดันหรือแรงดันลมให้คงที่ ตามที่ต้องการในงานนั้น ๆ


 องค์ประกอบชุดกรองลมระบบนิวเมติก FRL มี 3 ส่วน 

1.F (Fillter) ฟิลเตอร์ตัวกรองอากาศ อุปกรณ์ทำหน้าที่กรองลมอากาศ
2.R (Regulator) ชุดปรับแรงดันลม อุปกรณ์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปรับแรงดันลมอัดเพื่อให้คงที่และสม่ำเสมอ
3.L (Lubricator) ชุดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น อุปกรณ์ทำหน้าที่จ่ายน้ำมันหล่อลื่นเพื่อช่วยลดการสึกหรอของลูกสูบ
  ท่อและวาล์วต่าง ๆ ในชุดปรับปรุงคุณภาพลม

ชุดกรองลมประเภทของชุดกรองลม [ Air Service Unite ] 

1.ชุดกรองลม แบบ 1 ตอน แบบที่ใช้งานทั่วไป (Standard Air Filter) เป็นชุดที่ใช้เป่าหรือทำความสะอาดอุปกรณ์
  งานช่างทั่วไป
2.ชุดกรองลม แบบ 2 ตอน (FR) ชุดปรับปรุงคุณภาพลมมี Air Filter และ Regulator ในชุดเดียวกัน เหมาะกับงาน
  ที่เน้นคุณภาพของลมอัดกว่างานทั่วไป 
3.ชุดแบบ FR.L ชุดปรับปรุงคุณภาพลมที่มีตัวกรองอากาศ และตัวปรับแรงดันในชุดเดียวกัน โดยสามารถที่จะซื้อ
  ชุดจ่ายน้ำมัน (Lubricator) มาติดตั้งเสริมภายหลังได้
4.ชุดกรองลม แบบ 3 ตอน (F.R.L) ชุดควบคุมคุณภาพลมอัดที่ให้ประสิทธิภาพลมอัดมีความสะอาดสูง แรงดันลม
  มีความคงที่และสม่ำเสมอ นิยมใช้ในปัจจุบัน
5.ชุดแบบ AMG เป็นชุดสำหรับแยกน้ำออกจากลมโดยเฉพาะ ให้ประสิทธิภาพสูงสามารถดักจับและแยกหยดน้ำ
  หรือไอน้ำออกจากลมได้มากถึง 99.99%
6.ชุดแบบประเภทอื่น ๆ เช่น ชุดกรองน้ำมันออกจากลม กรองไอน้ำมันและเศษสนิมหรือพวกโลหะคาร์บอนต่าง ๆ 

ส่วนประกอบของชุดกรองลม [ Air Service Unite ]

 1.ปรับแรงดันลม (Air regulator)  
 2.มือหมุนปรับแรงดันลม
 3.Port ลมเข้า
 4.เกจวัดความดันลม
 5.กรองลม (Air filter)
 6.Port ลมออก
 7.วาล์วเดรนน้ำ
 8.จ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Air Lubricator)
 9.มือหมุนปรับอัตราการจ่ายน้ำมัน
 10.ถ้วยสำหรับเติมน้ำมัน

รูปแบบระบบเดรนน้ำ ชุดกรองลม 

 1.แบบ แมนนวล คือ เมื่อมีน้ำในชุดกรองลมแล้ว ต้องการที่จะปล่อยน้ำออกก็จะต้องใช้มือกดปุ่ม หรือดึงวาล์ว
  เพื่อปล่อยน้ำออกเท่านั้น 
 2.แบบ เซมิ ออโต้ คือ เมื่อมีน้ำในชุดกรองลมแล้ว ต้องการที่จะปล่อยน้ำออกก็จะต้องใช้มือกดปุ่ม หรือดึงวาล์ว
  เพื่อปล่อยน้ำออก หรือ ในระบบท่อลม ไม่มีแรงดันลมอยู่ ตัววาล์วก็จะปล่อยน้ำออกมา 
 3.แบบ ออโต้ คือ เมื่อมีน้ำในชุดกรองลมแล้ว จะสะสมน้ำไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับ ระดับหนึ่ง ตัววาล์วก็จะปล่อย
  น้ำออกมา