บอลวาล์วทองเหลือง [Brass Ball Valve]

หมวดหมู่สินค้า


บอลวาล์วทองเหลือง [ Brass Ball Valve ]

บอลวาล์วทองเหลือง brass ball valveบอลวาล์วทองเหลือง [ Brass Ball Valve ]  บอลวาล์วทองเหลืองสำหรับงานอุตสาหกรรมคุณภาพสูง มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบอลวาล์วทองเหลือง สามารถใช้งานเป็นวาล์วควบคุมได้ดี กับน้ำ น้ำมัน และลม