ปั๊มน้ำอิเล็กตร้า [Electra Water Pump]

หมวดหมู่สินค้า


ปั๊มน้ำอิเล็กตร้า [ Electra Water Pump ]

ปั๊มน้ำอิเล็กตร้า electra water pumpปั๊มน้ำอิเล็กตร้า [ Electra Water Pump ] ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์อีกชนิดที่ใช้โดยทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ที่อยู่อาศัย การเกษตรกรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยลักษณะของปั๊มน้ำมีให้เลือกหลายรุ่นขึ้นอยู่กับ ลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม เช่น เครื่องสูบน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อ (LS Series), เครื่องสูบน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อแบบ Split Case (SP Series), เครื่องสูบน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อชนิดต่อยอย (E Series), เครื่องสูบน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อชนิดหน้าแปลนแบบมีมอเตอร์ในตัว (STN G Series), เครื่องสูบน้ำแบบล่อน้ำในตัวชนิดดูดน้ำเสีย (EJ Serire), เครื่องสูบน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อชนิดหน้าแปลนและใบพัดเดี่ยว (CN,CT Series) และยังมีปั๊มน้ำรุ่นอื่นๆ ให้เลือกอีกมากมายหลายรุ่นหลายแบบ นำเข้าจาก Italy