ปั๊มลมฟูเช็ง [ Fusheng Air Pump ]

หมวดหมู่สินค้า


ปั๊มลมฟูเช็ง [ Fusheng Air Pump ]

ปั๊มลมฟูเช็ง fushengปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng Air Pump ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1953 ที่ประเทศไต้หวันโดยปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng  มีขนาดแรงม้าตั้งแต่ 0.5 แรงม้า ถึง 15 แรงม้า ส่วนปั๊มลมสกรู มีขนาดแรงม้าตั้งแต่ขนาด 20 แรงม้า ถึง 250 แรงม้า และยังมีอะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้สำหรับรองรับการซ่อมบำรุง รวมถึงอะไหล่ปั๊มลมแบบสกรูทุกชิ้นส่วนเช่นกัน ปั๊มลมฟูเช็งได้ผ่านมาตรฐานต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ISO 9001, CE (มาตรฐานยุโรป), RJ ฯลฯ


ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng  มี 2 รุ่นให้เลือกใช้งาน คือ

  • รุ่น D-Series ( เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป)
  • รุ่น A-Series ( เหมาะสำหรับใช้งานหนัก)


ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng  รุ่น A-Seriesนั้นจะสามารถแบ่งได้ออกอีก 2 รุ่น

ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng Singgle Stage

การทำงานของ singgle  stage  คือ จำนวนการอัด และการดูดจะเกิดขึ้นเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รอบการทำงาน แรงดันลมอัดที่ทำได้ไม่เกิน 10 บาร์

ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng Two Stage

การทำงานของ Two Stage คือ จำนวนการ อัด และ การดูด จะเกิดขึ้น 2 ครั้ง ต่อรอบการทำงาน แรงดันลมอัดที่ทำได้ไม่เกิน 16 บาร์ โดยการนำแรงดันด้าน Low  มาเพิ่มแรกดันอีกครั้งก่อนนำไปใช่งาน 


ปั๊มลมฟูเช็งนั้นนอกจากจะมีปั๊มลมลูกสูบจำหน่ายก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกเช่น ปั๊มลมสกรู เครื่องทำลมแห้ง ฟิวเตอร์ ปั๊มลมลูกสูบแรงดันสูง ชิลเลอร์ เป็นต้น