ปั๊มน้ำลีโอ LEO Water Pump

หมวดหมู่สินค้า

ปั๊มน้ำลีโอ LEO Water Pump

ปั๊มน้ำลีโอ LEO Water Pump

ปั๊มน้ำลีโอ LEO Water Pump เป็นปั๊มน้ำตามมาตราฐานยุโรป ที่ผลิตส่งออกทั่วโลก ได้รับมาตราฐานต่างๆเช่น TUV SUD UL เป็นต้น ปั๊มน้ำ LEO ได้พัฒนาเทโนโลยีคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ปั๊มน้ำ LEO จึงได้คิดค้นปั๊มน้ำเพื่อตอบสนองการใช้งานของกลุ่มใช้งานต่าง ๆ เช่น ปั๊มน้ำเกษตรกรรม ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำที่อยู่อาศัย เป็นต้น