เมนไลน์ฟิลเตอร์ [ MainLine Filter ]

หมวดหมู่สินค้า


เมนไลน์ฟิลเตอร์ [ Mainline Filter ]

เมนไลน์ฟิลเตอร์ MainLine Filterเมนไลน์ฟิลเตอร์ [ Mainline Filter ] เป็นอุปกรณ์สำคัญอีกชิ้นหนึ่งในระบบลม เนื่องจากลมอัดที่ผลิตออกมา จะเกิดการควบแน่นและกลั่นตัวเป็นน้ำ ทำให้เกิดน้ำในถังพักลม ซึ่งเป็นเหล็ก เมื่อเหล็กโดนน้ำมาก ๆ เข้าก็จะเกิดปฏิกิริยาก่อให้เกิดสนิม ดังนั้นเมื่อเกิดสนิม สนิมจะวิ่งออกมาปะปนกับลมที่ผลิตได้ ก่อให้เกิดปัญหากับระบบนิวเมติก เช่น วาล์ว, กระบอกลม, สายลม, ข้อต่อ ฯลฯ จะเกิดการสึกหรอ เพราะโดนสนิมที่ปะปนกับลมออกมา วิ่งด้วยความเร็วลมที่ผลิตได้ ไปชนกับอุปกรณ์นิวเมติก ซึ่งฟิลเตอร์ดักน้ำช่วยในการดักสนิม น้ำมัน และสิ่งสกปรกที่อยู่ในระบบท่อลมด้วย

ระดับความละเอียดของฟิลเตอร์ดักน้ำมี 3 ระดับ

  • 3.00  ไมครอน
  • 1.00  ไมครอน 
  • 0.01  ไมครอน

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในระบบลม และให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ควรติดตั้งถึง 3 ระดับ


ภาพวิดีโอการผลิต เมนไลน์ฟิลเตอร์