มอเตอร์กันระเบิดเมอร์ลารี่ [Marelli Explosion Proof]

หมวดหมู่สินค้า


มอเตอร์กันระเบิดเมอร์ลารี่ [Marelli Explosion Proof]

มอเตอร์กันระเบิดเมอร์ลารี่ Marelli Explosion Proof  มอเตอร์กันระเบิดของ MarelliMotori เป็นมอเตอร์ที่ผลิตมาจากประเทศ Italy ภายใต้มาตราฐานยุโรป  ATEX 94/9/EC มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อน  ปั๊มน้ำ ปั๊มลม พัดลม เครื่องผสมสารเคมี และระบบสายพาน เป็นต้น  ดั้งนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบการผลิตที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่าย เช่น  โรงงานเคมี  โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตเอทานอล มอเตอร์กันระเบิดก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างที่สำคัญ