แมคคานิควาล์ว [Mechanical Valve]

หมวดหมู่สินค้า


แมคคานิควาล์ว [ Mechanical Valve ]

แมคคานิควาล์ว mechanical valveแมคคานิควาล์ว [ Mechanical Valve ]  อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางด้วย แมคคานิคการมีแบบสั่งงานหรือควบคุมด้วยวิธีทางกล เช่น  วาล์วเท้าเหยียบ วาล์วมือกด แบบวาล์วมือโยก วาล์วมือเลื่อน วาล์วควบคุมแบบต่าง ๆ วาล์วควบคุมด้วยกลไกอื่น ๆ วาล์วควบคุมอัตราการไหล แมคคานิควาล์ว แมคคานิควาล์ว แมคคานิควาล์ว วาล์วกันกลับ เป็นต้น