แมคคานิควาล์ว [ Mechanical Valve ]

หมวดหมู่สินค้า

แมคคานิควาล์ว ( Mechanical Valves)

แมคคานิควาล์วควบคุมทิศทางด้วยแมคคานิคการมีแบบสั่งงานหรือควบคุมด้วยวิธีทางกล เช่น  วาล์วเท้าเหยียบ วาล์วมือกด แบบวาล์วมือโยก วาล์วมือเลื่อน วาล์วควบคุมแบบต่างๆ วาล์วควบคุมด้วยกลไกอื่นๆ วาล์วควบคุมอัตราการไหล แมคคานิควาล์ว, แมคคานิควาล์ว, แมคคานิควาล์ว, วาล์วกันกลับ เป็นต้น