อุปกรณ์สร้างความสั่นสะเทือนด้วยลม [Pneumatic Vibrator]

หมวดหมู่สินค้า

อุปกรณ์สร้างความสั่นสะเทือนด้วยลม [Pneumatic Vibrator]

อุปกรณ์สร้างความสั่นสะเทือนด้วยลม [Pneumatic Vibrator]

อุปกรณ์สร้างความสั่นสะเทือนด้วยลม [Pneumatic Vibrator] อุปกรณ์ที่สร้างความสั่นสะเทือนโดยการอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ เมื่อมีลมอัดเข้าไปขับอุปกรณ์ภายในเพื่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ซึ่งสามารถออกแบบให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเพื่อเสริมแรงหรือเกิดแรงในทิศทางที่ต้องการได้ และนิยมใช้ในระบบขนส่งที่เป็นผงฝุ่น หรือที่ติดตั้งที่ไม่ต้องการใช้ไฟฟ้า จุดที่มีน้ำและความชื้น และในโซนที่ป้องกันการระเบิด เป็นต้น