เพรสเชอร์เกจ [ Pressure Gauge ]

หมวดหมู่สินค้า


เพรสเชอร์เกจ [ Pressure Gauge ]

เพรสเชอร์เกจ pressure gaugeเพรสเชอร์เกจ [ Pressure Gauge ] คือ อุปกรณ์ใช้สำหรับการวัดแรงดัน หรือเป็นอุปกรณ์ใช้ในการบ่งบอกว่าภายในระบบปิดมีแรงดันเท่าไร ซึ่งมีหน่วยของการวัด เช่น Bar, Kgf/cm2, psi,MPa ขึ้นอยู่กับมาตราฐานนั้นๆเป็นตัวกำหนดว่าจะใช่หน่วยอะไร


เพรสเชอร์เกจจะมีหลากหลายรูปแบบ  อย่างเช่น เพรสเชอร์เกจแบบมีปีก เพรสเชอร์เกจแบบมีเกลียวออกล่าง เพรสเชอร์เกจแบบสเตนเลท ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โดยมีข้อพิจารณาดังนี้

  • ข้อคำนึงในการเลือกใช้เพรสเชอร์เกจ
  • ขนาดของหน้าปัดเพรสเชอร์เกจ เช่น 21/2″ 4″
  • ย่านวัดที่เหมาะสม เช่น 0-6 ,0-10
  • หน่วยวัดที่ต้องการ เช่น bar psi
  • ขนาดเกลียวและตำแหน่งของเกลียว เช่น 1/4 เกลียวออกล่าง
  • ลักษณะอื่นๆ เช่น แบบมีน้ำมัน หรือ แบบแห้ง, แบบมีปีกหรือไม่มีปีก