เพรสเชอร์สวิทช์ [Pressure Switch]

หมวดหมู่สินค้า


เพรสเชอร์สวิทช์ [Pressure Switch]

เพรสเชอร์สวิทซ์ pressure switchเพรสเชอร์สวิทช์ Pressure Switch  ทำหน้าที่วัดแรงดันของเหลว หรือ ก๊าช ตามระดับที่ตั้งไว้ เพื่อตัด/ต่อให้ระบบไฟฟ้าอื่นๆ ให้ทำงาน หรือหยุดทำงาน เมื่อมีระดับแรงดันตามที่กำหนด