ปั๊มลมชนิดเก็บเสียงพูม่า [Puma Air Sound Proof]

หมวดหมู่สินค้า


ปั๊มลมชนิดเก็บเสียงพูม่า [ Puma Air Sound Proof ]

ปั๊มลมชนิดเก็บเสียงพูม่า puma air sound proofปั๊มลมชนิดเก็บเสียงพูม่า Puma Air Sound Proof  เป็นปั๊มลมแบบเก็บเสียง เหมาะกับงานห้องแล็ป ห้องวิจัย สำนักงานออฟฟิศ อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือสถานที่ที่ต้องการความเงียบและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย