ปั๊มลมพูม่าแบบไม่ใช้น้ำมัน [Puma Oil Free]

หมวดหมู่สินค้า

 


ปั๊มลมพูม่าแบบไม่ใช้น้ำมัน [ Puma Oil Free ]

ปั๊มลมพูม่าแบบไม่ใช้น้ำมัน puma oil freeปั๊มลมพูม่าแบบไม่ใช้น้ำมัน Puma Oil Free Compressor  เป็นที่รู้จักและนิยมใช้ในเมืองไทย มาเป็นเวลานาน และมีการพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มที่มีความต้องการใช้ปั๊มลมแบบที่ไม่ใช้น้ำมัน อย่างอาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมทันตกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมยา  กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นต้น ปั๊มลมที่ไม่ใช้น้ำมันในการหล่อลื่น จะทำงานเสียงเงียบ ลมสะอาด ดูแลรักษาง่าย