ปั๊มลม [Scroll Oil Free]

หมวดหมู่สินค้า


ปั๊มลม [ Scroll Oil Free ]

ปั๊มลม Scroll Oil Free

ปั๊มลม [ Scroll Oil free ] ออกแบบมาสำหรับการผลิตลมอัดปราศจากน้ำมันเจือปน 100 เปอร์เซนต์ เหมาะสำหรับงานด้านอุตสาหกรรมอาหารและยา ด้านการแพทย์ งานประเทภห้องทดลอง งานอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิคส์ได้รับรองมาตรฐาน ISO 8573-1  Class 0

ปั๊มลมOil Free นั้นสามารถแบ่งได้ออก 2 ส่วน คือ ส่วนที่เคลื่อนที่ และ ส่วนที่อยู่กับที่   ส่วนที่ขับเคลื่อน คือ มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถอธิบายได้ตามรูป

scroll principle


สามารถแบ่งแยกกระบวนการของปั๊มลม Oil Free ได้ 4 ขั้นตอนดังนี้

  1. การหมุนของส่วนที่เคลื่อนที่จากหมาย 1 ถึง 4
  2. การบีบอัดภายในห้องที่เกิดขึ้นทีละน้อย
  3. การส่งแรงดันลมอัดออกไปยังส่วนระบายลม
  4. จะเกิดการบีบอัดหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

ข้อได้เปรียบของปั๊มลม Oil Free Scroll

  1. ปริมาณลมอัดมาก
  2. ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูง
  3. ความสั่นสะเทือนต่ำ และ เสียงเงียบ
  4. ชิ้นส่วนน้อย
  5. มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา
  6. ใช้งานกับความเร็วได้หลากหลาย