อะไหล่ปั๊มลมชางแอร์ [Shangair Spare Part]

หมวดหมู่สินค้า

อะไหล่ปั๊มลมชางแอร์ [ Shangair Spare Part ]

อะไหล่ปั๊มลมชางแอร์ [ Shangair Spare Part ] ปั๊มลม Shangair เป็นปั๊มลมสัญชาติจีน ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับเครื่องจักรเป่าขวด เพราะจะเป็นปั๊มลมที่ผลิตแรงดันลมสูงกว่าปั๊มลมทั่วไป และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ Shangair นั้นจะเป็นปั๊มลมแบบลูกสูบที่มีแรงดันสูง

ดังนั้นอะไหล่ของปั๊มลมชางแอร์ Shangair จะค่อนข้างหายาก ทางเราจึงจัดหาอะไหล่ของปั๊มลม Shangair มาไว้บริการให้กับกลุ่มงานที่ใช้ปั๊มลมแรงดันสูง