ปั๊มสูบน้ำเสียโชว์ฟู [ Showfou Water Pump ]

หมวดหมู่สินค้า


ปั๊มสูบน้ำเสียโชว์ฟู [ Showfou Water Pump ]

ปั๊มสูบน้ำเสียโชว์ฟู showfou water pumpปั๊มสูบน้ำเสียโชว์ฟู [ Showfou Water Pump ] ผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ/ปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงที่ยาวนานกว่า 30 ปี ได้รับการยอมรับทั่วโลก และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, CSA, UI และ CE คลองตลาดทั้งในประเทศไต้หวัน, สหรัฐอเมริกา ยุโรป, เอเชียและตะวันออกกลาง 


ความเป็นมา : “โชว์ฟู” ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1976 โดยในช่วงแรกจะเน้นการผลิตมอเตอร์เพียงอย่างเดียวหลังจากนั้นได้ขยายการพัฒนาและการปรับปรุงประสิทธิภาพเรื่อยมา จนกระทั่งในปัจจุบันสามารถผลิตปั๊มน้ำที่ตอบสนองความต้องการการใช้งานอันหลากหลายและมีคุณภาพสูงบนพื้นฐานการผลิตและประกอบด้วยมอเตอร์ “โชว์ฟู”

ความหลากหลายในสายการผลิต : “โชว์ฟู” ได้แบ่งสายการผลิตออกเป็น สายการผลิตทั่วไปและสายการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ จึงตอบสนองการผลิตในรูปแบบที่แตกต่าง ด้วยกำลังการผลิตอันเต็มที่ทั้งนี้เพื่อรักษาจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพและความเชำนาญ

2 สายการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ และ 4 สายการผลิตทั่วไป : “โชว์ฟู” มีสายการผลิตทั้งหมด 6 สาย แบ่งเป็นสายการผลิตทั่วไป 4 สาย และสายการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ 2 สาย โดยการผลิตตัวมอเตอร์และตัวปั้มน้ำ จะอยู่ในสายการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติทั้งหมดแต่ละขั้นตอนผลิตและการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ อยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูง

การป้องกันและการบำรุงรักษา : ชิ้นส่วนต่างๆจะผ่านขั้นตอนการทาสารเคลือบกันสนิมเพื่อป้องกันการกัดกร่อน จากนั้นชิ้นส่วนดังกล่าวจะผ่านการเคลือบและส่งไปยังขั้นตอนการอบในเตาความร้อนสูง เพื่อความแข็งแรง ทนทาน

“โชว์ฟู” ประสบความสำเร็จในตลาดทั่วโลก : ด้วยพื้นที่กว่า 16,500 ตารางเมตร ใน “Gangshan Industrial Park” ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการบริหาร, การผลิต, การวิจัย, การพัฒนาการจัดการวัตถุดิบ, การคลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและการขนส่ง ทำให้ระบบการผลิตเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบทำให้ “โชว์ฟู” ประสบความสำเร็จในตลาดโลกและเป็นหนึ่งในผู้นำด้านปั๊มจุ่มระดับสากล

มุ่งเน้นการตลาด : “โชว์ฟู” มุ่งเน้นพัฒนาและผลิตป์มน้ำที่ตอบสนองต่อการใช้งานหลากหลายประเภn ทั้งในครัวเรือน, ภาคการเกษตร, โรงงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมเคมี, การบำบัดน้ำเสีย, น้ำบาดาล, งานระบบอาคารสูง และงานเฉพาะด้าน อย่างเช่น งานประมงอนุบาลสัตว์น้ำ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ ความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและการบริการที่ดี

วิสัยทัศน์ “Be Better Be Difference” : “โชว์ฟู” เชื่อมั่นในความเป็นเอกลักษณ์ และความเอาใจใส่ในคุณภาพของสินค้าภายใต้การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้น “สร้างความแตกต่างที่ดีกว่า”