สตีมแทรป [Steam Trap]

หมวดหมู่สินค้า

สตีมแทรป [Steam Trap]

สตรีมแทรป [Steam Trap]

สตีมแทรป Steam Trap อุปกรณ์สตรีม และระบบสตีมเป็นระบบที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมมากเพราะเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานความร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการผลิต  สตีมแทรป steam trap จะทำหน้าที่ระบายคอนเดนเสทและอากาศออก แต่กักเอาแต่ไอน้ำเอาไว้ โดยตัวของมันเองจะทำงานโดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิ ซึ่งแบ่งตามลักษณะของการแทรปได้เป็น 3 ประเภท 

  • เทอร์โมไดนามิกส์
  • เทอร์โมสแตติก
  • แมคคานิก