ปั๊มลมสวอนแบบไม่ใช้น้ำมัน [ Swan Oil Free ]

หมวดหมู่สินค้า


ปั๊มลมสวอนแบบไม่ใช้น้ำมัน [ Swan Oil Free ]

ปั๊มลมสวอนแบบไม่ใช้น้ำมัน swan oil freeปั๊มลมสวอนแบบไม่ใช้น้ำมัน Swan Oil Free Compressor เป็นผู้นำตลาดในเมืองไทยมาเป็นเวลานาน เพราะทาง Swan มีการพัฒนาและวิจัยสินค้าตลอดเวลา เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มที่มีความต้องการใช้ปั๊มลมแบบที่ไม่ใช้น้ำมัน อย่างอาทิเช่น กลุ่มทันตกรรม  กลุ่มอุตสาหกรรมยา กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรเครื่องดื่ม เป็นต้น ปั๊มลมแบบที่ไม่ใช้น้ำมันในการหล่อลื่น จะทำงานเสียงเงียบ ลมสะอาด ดูแลรักษาง่าย