ปั๊มสูบน้ำเสียซูรูมิ [ TSurumi Water Pump ]

หมวดหมู่สินค้า


ปั๊มสูบน้ำเสียซูรูมิ [ TSurumi Water Pump ]

ปั๊มสูบน้ำเสียซูรูมิ [ TSurumi Water Pump ] ปั๊มสูบน้ำเสียซูรูมิผลิตจากประเทศญี่ปุ่น โดยผู้มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงมากกว่า 80 ปี  ปั๊มน้ำซูรูมิ (Tsurumi) ได้การรับรองจากสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรม ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลมีการสร้างสรรค์ และพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานนอกจากปั๊มน้ำชนิดธรรมดาแล้วปั๊มนำซูรูมิยังมีปั๊มชนิดที่ทำงานโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม (Automatic Pump) ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เป็นอย่างมาก


ปั๊มสูบน้้าเสียซูรูมิ มีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายชนิด ตามลักาณะของใช้งาน

  • B-series ใช้งานสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย เศษวัสดุขนาดเล็กสามารถไหลผ่านไปได้

  • C-series ใช้งานกับบ่อบำบัดน้ำเสีย รุ่นนี้ใบพัดจะสามารถตัดวัสดุ เช่นขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติกที่ไหลเข้าไปติดในปั๊มน้ำได้

  • KTZ/KRS series ใช้สูบน้ำในงานก่อสร้าง หรือน้ำที่มีดินทรายผสมอยุ่ด้วย

  • LB/LSC/LSP series ใช้สูบน้ำในบริเวณที่พักอาศัย สามารถเคลื่อนย้ายง่าย

  • U/UT series ใช้สูบน้ำเสียจากการทำอาหาร งานระบายน้ำเสียที่มีกากของแข็งเจือป่น

  • TRN/BER series ใช้สำหรับเติมอากาศออกซิเจนในบ่อบำบัดน้ำเสีย

  • PU/PN series ใช้สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีกากมาก งานบ่อเลี้ยงปลา