ถังควบคุมแรงดันน้ำ [Water Pressure Tank]

หมวดหมู่สินค้า


ถังควบคุมแรงดันน้ำ [ Water Pressure Tank ] 

ถังแรงดันน้ำ water pressure tankถังควบคุมแรงดันน้ำ [ Water Pressure Tank ] หรือ ถังแรงดันน้ำ ในระบบน้ำหรือนิยมเรียกกันว่าระบบบูสเตอร์ปั๊ม (Boostor Pump) จะมีอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่นอกจากปั๊มน้ำแล้ว คือ ถังแรงดันน้ำ ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยให้ปั๊มน้ำนั้นหน่วงเวลา หรือ เพิ่มระยะเวลาในการตัด-ต่อ ปั๊มน้ำจะช่วยลดการทำงานของปั๊มน้ำได้ จึงช่วยยืดอายุการทำงานของปั๊มน้ำยาวนานยิ่งขึ้น


ลักษณะภายในการทำงานของถังควบคุมแรงดันน้ำ


ไดอะเฟรมภายในถังมี 2 แบบ

  • แบบไดอะเฟรมเดี่ยว
  • แบบไดอะเฟรมคู่

ภายในถังควบคุมแรงดันน้ำจะมีถุงไดอะแฟรมหรือถุงยางดำอยู่ มีลักษณะคล้าย ๆ ลูกโป่ง  ซึ่งก่อนการใช้งานถังควบคุมแรงดันน้ำ จะต้องเติมลมอัดเข้าไปภายในถังควบคุมแรงดันน้ำก่อนใช้งาน แรงดันลมภายในถังควบคุมแรงดันน้ำ จะต้องเท่ากับจุดสตาร์ท หรือ น้อยกว่าจุดสตาร์ท 0.2 บาร์ เช่น เพรสเชอร์สวิทซ์ตัดต่อการทำงานของปั๊มที่ 3.5 บาร์ ต่อ 2.5 บาร์ จะต้องเติมลมภายในถังควบคุมแรงดันน้ำให้ได้ที่ 2.3-2.5 บาร์ ระยะเวลาในการตรวจเช็คแรงดันลมภายในถังควบคุมแรงดันน้ำ จะต้องใช้เพรสเชอร์เกจตรวจวัดแรงดันลม ทุกๆ 3 เดือน หรือ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับถุงลมยาง

ข้อควรระวังในการใช้ถังแรงดันน้ำ

ในการเติมลมอัดเข้าไปในถังแรงดันน้ำทุกครั้งนั้น ต้องปล่อยน้ำออกจากถุงลมยางก่อนเสมอ เพื่อจะทำให้ง่ายในการเติมลม ลดแรงต้านในการเติมลม