โซลินอยด์วาล์ว 5/2

หมวดหมู่สินค้า

โซลินอยด์วาล์ว 5/2  จะมีจำนวนพอร์ทคือ 5 พอร์ท 2 ห้องหรือ 2 จังหวะ จะมีแบบ คอย์ลข้างเดียว และคอย์ล 2ข้าง