เครื่องทำลมแห้ง คือ

เครื่องทำลมแห้ง

เครื่องทำลมแห้ง ( Air Dryer ) คือ

       เครื่องทำลมแห้ง(Air Dryer) เป็นอุปกรณที่สำคัญมากในระบบลมอัดเพราะถ้ามีน้ำป่นไปกับระบบลมอัดนั้น น้ำที่ป่นไปจะไปสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์นิวเมติกส์ ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตซึงเครื่องทำลมแห้งนี้มีหน้าที่ลดปริมาณน้ำที่ปนมากับลมอัด โดยใช้หลักการลดอุณหภูมิลมอัดลง ทำให้น้ำเกิดการควบแน่นและกลั่นตัวออก ซึ่งถ้าเกิดน้ำเข้าไปในระบบนิวเมติกส์จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

เครื่องทำลมแห้ง

เครื่องทำลมแห้ง ที่นิยมใช้กันมี 2 แบบ

1.เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยารีฟิกเจอเรนซ์

2.เครื่องทำลมแห้งแบบใช้สารดูดความชื้น

1.เครื่องทำลมแห้ง แบบใช้น้ำยารีฟิกเจอเรนซ์

       เครื่องทำลมแห้งชนิดนี้เป็นแบบใช้น้ำยารีฟิกเจอเรนซ์ ในการทำความเย็น โดยอาศัยคอมเพรสเซอร์เป็นตัวช่วยส่งน้ำยาไหลหมุนเวียนในระบบทำความเย์น เครื่องทำลมแห้งจะทำอุณหภูมิอยูที่ 2-10 องศาเซลเซียส เพื่อที่จะทำให้ความชื้นที่มากับลมอัดเกิดการกลั่นตัวหรือควบแน่นกลายเป็นของเหลว แล้วปล่อยของเหลวออกจากระบบลมอัด ในระบบลมอัดนั้นที่ดีนั้นเครื่องทำลมแห้งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมาก การที่จะเลือกเครื่องทำลมแห้งนั้นต้องดูจากอัตราการไหลผ่านของลมอัดว่ามีปริมาณเท่าไร โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากปั๊มลม กรณีนี้ส่วนใหญ่จะติดตั้งเครื่องทำลมแห้งไว้ใกล้กับปั๊มลมและถังพักลม โดยติดตั้งต่อจากถังพักลม ถังพักลมจะช่วยลดอุณหภูมิของลมอัดลง และปล่อยของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นแล้ว เพื่อลดภาระของเครื่องทำลมแห้ง

เครื่องทำลมแห้ง
วงจรน้ำยาแอรดรายเออร์

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยารีฟิกเจอเรนซ์

วงจรระบบน้ำยาเครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยารีฟิกเจอเรนซ์

 หลักการทำงานของ เครื่องทำลมแห้ง แบบรีฟิกเจอเรนซ์

     ในการทำความเย็นนั้นจะอาศัยคอมเพรสเซอร์เป็นตัวอัดน้ำยาฟรีออนให้มีแรงดันสูงที่มีสถานะเป็นก๊าชแล้วไปผ่านชุดระบายความร้อนหรือเรียกว่า คอนเซอร์ยูนิค เมื่อมีการระบายความร้อนแล้ว สถานะของน้ำยาฟรีออนจะเปลี่ยนจากก๊าชกลายเป็นของเหลวต่อจากนั้นน้ำยาฟรีออนจะไหลผ่านไปยังแคปทิ้ว หรือ เอ๊กเเปนชั่นวาล์ว เพื่อลดแรงดันแล้วฉีดน้ำยาที่เป็นของเหลวเข้าไปที่ชุด คอยล์เย็น หรือ อีแว็ปเปอเรเตอร์ น้ำยาฟรีออนจะระเหยแล้วเปลี่ยนสถานะกลายเป็นก๊าชแล้วกลับมาที่คอมเพรสเซอร์อีกครั้ง

          เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยารีฟิกเจอเรนซ์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถทำจุดดิวพ้อยได้ที่ 2-3 องศา เป็นอุณหภูมิต่ำสุด ใช้งานง่ายการดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ลมอัดที่ผ่านชุดเครื่องทำลมแห้งออกมานั้น จะมีคุณภาพลมอัดที่ดี ไม่ส่งผลเสียกับอุปกรณ์ หรือเครื่องมือลม

หมายเหตุ    ลมอัดที่ผ่านเครื่องทำลมแห้งแบบรีฟิกเจอเรนซ์นั้น อาจจะมีโอกาศที่มีน้ำปนเปื้อนกับลมอัดได้อีก เพราะเกิดจากการคอนเดนเซทอีกครั้ง เนื่องจากลมอัดผ่านเครื่องทำลมแห้งแล้วจะมีอุณภูมิที่ต่ำ แล้วไปกระทบกับอุณภูมิแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจึงเกิดการกลั่นตัวอีกครั้ง 

2.เครื่องทำลมแห้งแบบใช้สารดูดความชื้น

            เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น จะอาศํยเม็ดซิลิกาเป็นตัวดูดซับความชื้นเอาไว้ แล้วคลายความชื้นออก เครื่องทำลมแห้งชนิดนี้จะทำให้ลมอัดแห้งถึง 99 เปอร์เซนต์  เทียบกับจุดดิวพ้อยเท่ากับ -40 องศา ส่วนใหญ่นิยมใช้กับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค หรือ อุตสาหกรรมที่ต้องการคุณภาพลมสูงมาก

trident
แอร์ดรายเออร์ใช้เม็ดสาร

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสาร

วงจรเครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสาร

วีดีโอแนะนำสินค้า

หลักการทำงานของเครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น

        เครื่องทำลมแห้งชนิดนี้จะมีถังเก็บเม็ดสารอยู่ 2 ถัง โดยที่ลมอัดจะไหลผ่านพรีฟิลเตอร์ และไหลเข้าไปถังเก็บเม็ดสารที่ 1  เม็ดสารภายในถังเก็บจะเป็นตัวดูดซับความชื้นเอาไว้ แล้วปล่อยลมอัดที่แห้งไหลผ่านไปในระบบ และในขณะเดียวกันลมที่แห้งในถังที่ 1 จะแบ่งลมอัดบางส่วน ไปไล่ความชื้นเม็ดสารที่ดูดซับความชืื้นเอาไว้ในถังที่2ให้ออกไปภายนอก การทำงานของเครื่องก็จะสลับกันไปมาตลอดการทำงาน  การสูญเสียลมในการไล่ความชื้นอยู่ที่ประมาณ 20 เปอร์เซนท์ของเครื่อง

หมายเหตุ  เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารนั้นควรใช้คู่กับเครื่องทำลมแห้งแบบรีฟิกเจอเรนช์ เพราะจะทำให้อายุการใช้งานของเม็ดสารให้นานขึ้น 

ทำไมต้องใช้ เครื่องทำลมแห้ง

สาเหตุที่ไมติดตั้งแอรดรายเออร์ใหม่
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพลมอัดให้ดีขึ้น
 • ช่วยให้อุณหภูมิลมอัดลดลง
 • ลดปริมาณความชื้นของลมอัด
 • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ลม
 • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

หลักการเลือกใช้ เครื่องทำลมแห้ง

 • ต้องพิจารณาอัตราการไหลของลมอัด
 • อุณหภูมิลมอัดสูงสุดทางเข้าของเครื่องทำลมแห้ง
 • อุณหภูมิสูงสุดของจุดที่จะติดตั้งเครื่องทำลมแห้ง
 • พื้นที่การติดตั้งเครื่องทำลมแห้ง
air dryer

วิธีการแก้ปัญหาอาการผิดปกติของ เครื่องทำลมแห้ง เบื้องต้น

       อาการผิดปกตินี้เป็นอาการของเครื่องทำลมแห้ง ที่ผู้เขียนเองได้เจอบ่อย เลยนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้น อาจจะมีปัญหามากกว่านี้ หรือ ทางแก้ไขมากกว่านี้ ปัญหานี้ผู้เขียนเพียงนำเสนอเบื้องต้น

ปัญหาเครื่องทำลมแห้งที่เกิดขึ้น

อาการเครื่องทำลมแห้งที่เกิดขึ้น

การแก้ปัญหาเครื่องทำลมแห้งเบื้องต้น

 • พัดลมระบายความร้อนไม่หมุน
 • มอเตอร์ระบายความร้อนไหม้
 • แค๊ปสตาร์ทมอเตอร์เสีย
 • ไม่มีไฟฟ้าจ่ายมาที่มอเตอร์
 • Hi เพรสเชอร์สวิทช์ตัด
 • เปลี่ยนมอเตอร์ระบายความร้อนใหม่
 • เปลี่ยนแค๊ปสตาร์ทมอเตอร์ใหม่
 • เช็คจุดจ่ายไฟฟ้าและจุดต่อสายไฟ
 • ทำความสะอาดแผงระบายความร้อน, รีเซ้ท
 • น้ำยาฟรีออนไม่มี
 • เกิดรอยรั่วในระบบ
 • ตรวจหารอยรั่ว, ทำการแก้ไขและเติมน้ำยา
 • โอเวอร์โหลดตัด
 • แรงดันไฟฟ้าตก
 • แผงระบายความร้อนสกปรก
 • เติมน้ำยาทำความเย็นมากเกินไป
 • วัดแรงดันไฟฟ้าใหม่, รีเซ็ท
 • ทำความสะอาดแผงระบายความร้อน, รีเซ็ท
 • ปล่อยน้ำยาออกจากระบบ
 • มีลมอัดเข้าเครื่องทำลมแห้งแต่ไม่มีลมอัดออกมา
 • ภายในอีแว็ปเปเรเตอร์เกิดเป็นน้ำแข็ง
 • ปิดเครื่องทำลมแห้งสักครู่ แล้วเปิดใหม่
 • ตรวจเช็ค Hot Gas บายพาส
 • เพรสเชอร์สวิทช์ด้าน Hi ตัดการทำงาน
 • แผงระบายความร้อนสกปรก
 • น้ำยาทำความเย็นมากเกินไป
 • อุณหภูมิลมอัดด้านเข้าสูงมาก
 • ปริมาณลมอัดเข้ามากกว่าที่กำหนด
 • ทำความสะอาดแผงระบายความร้อน
 • ปล่อยน้ำยาทำความเย็นออกจากระบบ
 • ลดอุณหภูมิลมอัดด้านเข้า
 • เปลี่ยนเครื่องทำลมแห้งใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เครื่องทำงานปกติแต่ยังมีน้ำเข้าไปในระบบ
 • น้ำขังในอีแว็ปเปเรเตอร์
 • เช็คอุณหภูมิท่อลมทางออก
 • เกิดการคอนเดนเซท ระหว่างทาง

 

 

 • ตรวจเช็คระบบเดรนน้ำ
 • ถ้าพบว่าร้อน ตรวจเช็คทั้งระบบใหม่
 • เพิ่มจุดดักน้ำ
 • ใช้ฉนวนหุ้มท่อจะที่เกิดการคอนเดนเซท

 

 
 

 

เครื่องทำลมแห้ง

สนใจ #  เครื่องทำลมแห้ง #

ติดต่อฝ่ายขายที่   02-987-4305, 089-719-8758, 081-626-2954

บทความที่เกี่ยวข้อง