งานติดตั้งปั๊มลมสกรู FSCURTIS Nx-37D

ปั๊มลมสกรู FSCURTIS
ปั๊มลมสกรู
เครื่องทำลมแห้ง
การอบรม

     งานติดตั้งปั๊มลมสกรู 50 แรงม้า ครบชุด ประกอบไปด้วย

  1.  ปั๊มลมสกรู 50 แรงม้า
  2. ถังเก็บลม 1000 ลิตร
  3. เมนไลน์ฟิวเตอร์ 
  4. เครื่องทำลมแห้ง

     ปั๊มลมชุดนี้ใช้เป็นเครื่องสนับสนุนการทำงานของช่างซ่อมใช้ในงานหน่วย ทหารเรือ พร้อมการจัดอบรม การใช้เครื่องปั๊มลม และการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น 

สายลมตลับ

ตัวอย่างการเดินเครื่องปั๊มลม FSCURTIS