ชุดกรองลม ดักน้ำ คือ อะไร แล้วจะเลือกใช้อย่างไร

ชุดกรองลม หรือ ตัวดักน้ำ มีหน้าที่มากกว่าใช้ดักน้ำที่หลายๆ คนเข้าใจ

ชุดกรองลม

ชุดกรองลม หรือ ชุดปรับปรุงคุณภาพลม ( Air Service Unite )

      ชุดกรองลม คือ อุปกรณ์ ที่อยู่ในระบบนิวเมติกส์ มีหน้าที่ปรับปรุงลมอัดให้มีคุณภาพดีขึ้น เช่น กำจัดน้ำที่มากับลมอัด ปรับแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งาน ผสมน้ำมันเข้าไปหล่อหลื่นอุปกรณ์ ก่อนที่จะนำไปใช้งานในระบบนิวเมติกส์

ชุดกรองลม ปรับปรุงคุณภาพลมอัดอย่างไร

       ลมอัดที่ใช้ในระบบนิวเมติกส์นั้นจะมีต้นทางจากปั๊มลมลูกสูบ หรือ ปั๊มลมสกรู ลมอัดที่ได้มาจะถูกส่งผ่านระบบท่อมา ดังนั้นลมอัดจะมีสิ่งปนเปื้อนมาด้วย คือ สนิม น้ำ น้ำมันจากปั๊มลม ดังนั้นเพื่อป้องกันสิ่งที่ปนเปื้อนมากับลม เข้าไปสร้างความเสียหายกับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และ อุปกรณ์อื่นๆ จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก่อนใช้งาน

ชุดกรองลม หรือ F.R.L ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

      F  คือ ฟิลเตอร์ ทำหน้าที่ ดักสนิม น้ำ น้ำมัน ที่ปนเปื้อนมากับลมอัด ภายในจะมีไส้กรองที่มีความละเอียดสูงประมาณ 40 ไมครอน หรือ 5 ไมครอน

      R คือ เลคกรูเรเตอร์ ทำหน้าที่ลดแรงดันลมอัดให้คงที่ หรือ ให้เหมาะสมกับ การใช้งานตามกิจกรรมนั้นๆ

      L คือ ลูบริเคเตอร์ หรือ ชุดเติมน้ำมัน หล่อหลื่น ในระบบนิวเมติกส์ ใช้น้ำมัน VG-32  หรือ SNS-01

การเลือกใช้ชุดกรองลมต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

1.เลือกขนาดของชุดกรองลม

     เลือกชุดกรองลมจากขนาด ขนาดของ ชุดกรองลม ดักน้ำ เล็กหรือใหญ่ นั้นหมายถึง อัตราการไหลของลมอัด ที่ไหลผ่าน ชุดกรองลม ดักน้ำ แต่ละขนาดจะมีข้อมูลจำเพาะสามารถสอบถามได้จากผู้จำหน่าย ดังนั้น ก่อนจะเลือกชุดกรองลม ดักน้ำ จะต้องคำนึงถึง อัตราการไหลด้วย  โดยพิจารณาจากอุปกรณ์ลมที่ใช้ ว่ามากหรือน้อย

2.เลือกชนิดของชุดกรองลมให้เหมาะสมกับงาน เช่น

AR4000-04

       งานที่ต้องการการลดแรงดันอย่างเดียวก็ควรแรงใช้เฉพาะตัวปรับแรงดัน หรือ ชุดกรองลม ปรับแรงดัน  AR  Series

ฟิลเตอร์ดักน้ำ 3/4 นิ้ว

      งานที่ต้องการกรองเศษสกปรกอย่างเดียวไม่ต้องการปรับแรงดันลม AF Series

ชุดกรองลมAW4000-06

      งานที่ต้องการปรับแรงดันลม และ กรองเศษสกปรก ภายในชุดกรองลมตัวเดียวกัน   AW Series

ชุดกรองลม AC3010-03

      งานที่ต้องการปรับแรงดันลม และกรองเศษสกปรกแล้ว ยังต้องการเติมน้ำมันหล่อหลื่นเข้าไปในระบบนิวเมติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ นิยมใช้ AC Series

AL4000-06

      งานที่ต้องการเพียงเติมน้ำมันหล่อหลื่นเข้าไปในระบบนิวเมติกส์ นิยมใช้ AL Series

น้ํามันชุดกรองลม

       น้ำมันใช้เติมชุดกรองลมเพื่อไปหล่อหลื่นระบบนิวเมติกส์  No 32

       ชุดกรองลม ดักน้ำ แต่ละยี่ห้อนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนกัน แต่ชื่อรุ่นก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น ชุดกรองลม smc , ชุดกรองลม thb ,ชุดกรองลม sns เป็นต้น