บทความ

คลัทช์และเบรคอุตสาหกรรม (Clutch/Brake)

Pneumatic Clutch/Brake คลัทช์และเบรคอุตสาหกรรม ใช้แรงดันลม ไฮดรอลิก หรือ ไฟฟ้าสร้างแม่เหล็ก ทำหน้าที่ในการหยุดการเคลื่อนที่ของโหลด เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทุกชนิด

Read More »

วาล์วอุตสาหกรรม (Industrial Valve )

ในระบบท่อส่งน้ำนั้นจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ซึ่งติดตั้งรวมกับท่อเพื่อทำหน้าที่ควบคุมบังคับน้ำให้ไหลไปในทิศทางและอัตราที่ต้องการ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบท่อส่งน้ำที่พบเสมอๆ ก็มีรูปร่างลักษณะของอุปกรณ์ในระบบท่อเหล่านี้ ได้แก่ เช็ควาล์ว (Check Valve ) เกตวาล์ว (Gate

Read More »

เครื่องระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิกส์ (Oil Cooling Unit)

Oil Cooling ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับน้ำมันที่ต้องการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เครื่องระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิกส์ ( Oil Cooler ) เครื่องระบายความร้อนน้ำยาCoolant

Read More »