ถังแรงดันน้ำ

หมวดหมู่สินค้า

 ถังแรงดัน คือ

        ในระบบน้ำหรือนิยมเรียกกันว่าระบบบูสเตอร์ปั๊ม(Boostor Pump)มีอุปกรณ์อีกชนิดที่นอกจากปั๊มน้ำคือ ถังแรงดันน้ำ      ถังแรงดันน้ำ จะช่วยให้ปั๊มน้ำนั้นหน่วงเวลา หรือ เพิ่มระยะเวลาในการตัด-ต่อ ปั๊มน้ำจะช่วยลดการทำงานของปั๊มน้ำได้จึงช่วยยืดอายุการทำงานของปั๊มน้ำได้

  ลักษณะภายในการทำงานของถังควบคุมแรงดันน้ำ

ภายในถังควบคุมแรงดันน้ำจะมีถุงไดอะแฟรมหรือถุงยางดำอยู่ มีลักษณะคล้ายๆลูกโป่ง ไดอะเฟรมภายในถังมี 2 แบบ

       1.แบบไดอะเฟรมเดี่ยว

      2.แบบไดอะเฟรมคู่

        ก่อนการใช้งานถังควบคุมแรงดันน้ำ จะต้องเติมลมอัดเข้าไปภายในถังควบคุมแรงดันน้ำก่อนใช้งาน แรงดันลมภายในถังควบคุมแรงดันน้ำ จะต้องเท่ากับจุดสตาร์ท หรือ น้อยกว่าจุดสตาร์ท 0.2 บาร์ เช่น เพรสเชอร์สวิทซ์ตัดต่อการทำงานของปั๊มที่ 3.5 บาร์ ต่อ 2.5 บาร์ จะต้องเติมลมภายในถังควบคุมแรงดันน้ำให้ได้ที่ 2.3-2.5 บาร์ ระยะเวลาในการตรวจเช็คแรงดันลมภายในถังควบคุมแรงดันน้ำ จะต้องใช้เพรสเชอร์เกจตรวจวัดแรงดันลม ทุกๆ 3 เดือน หรือ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับถุงลมยาง

ข้อควรระวังในการใช้ถังแรงดันน้ำ

    ในการเติมลมอัดเข้าไปในถังแรงดันน้ำทุกครั้ง ต้องปล่อยน้ำออกจากถุงลมยางก่อนเสมอ เพื่อง่ายในการเติมลม ลดแรงต้านในการเติมลม