ปั๊มลมพูม่า(PUMA)

ปั๊มลมพูม่า [ PUMA AIRCOMPRESSOR ]
และอะไหล่ปั๊มลมพูม่า ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ปั๊มลมพูม่าและอะไหล่ปั๊มลมพูม่าผลิตจากประเทศไต้หวัน โดยสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001, CE (มาตรฐานยุโรป), UL (มาตรฐานสหรัฐ อเมริกา), SA ฯลฯ ลูกค้าจึงวางใจได้กับคุณภาพและมาตรฐานของปั๊มลมพูม่า และอะไหล่ปั๊มลมพูม่า ทุกเครื่องและทุกชิ้นส่วน เพราะได้ผ่านมาตรฐานดังที่ได้กล่าวมา

No products were found matching your selection.